KOHTAAMISPAIKKA MIKSERI

 

 

Mikserin tavoitteena on tukea maahanmuuttajien toimintakykyä ja elämänhallintaa, lisätä osallisuutta sekä osallistumismahdollisuuksia ja vahvistaa sosiaalisia verkostoja, vähentää yksinäisyyttä ja ennaltaehkäistä syrjäytymistä. Mikseri lisää toiminnallaan yhteisöllisyyttä sekä edistää kaksisuuntaista kotoutumista Kemissä ja Meri-Lapissa järjestölähtöisesti.

Mikserin tavoitteisiin päästään viiden  toimintamuodon avullat: avoin kohtaamispaikkatoiminta, ryhmätoiminnot, neuvonta ja ohjaus,  säännöllisen viikko-ohjelman ulkopuoliset tapahtumat ja tilaisuudet sekä vapaaehtoistoiminnalla. 

Mikserissä on tarjolla:

  • avointa matalan kynnyksen kohtaamispaikkatoimintaa
  • ryhmiä, esimerkiksi läksykerho 
  • neuvontaa ja ohjausta - opastusta asioiden hoitoon

Asiakkaille välitetään tietoa alueen palveluista, tapahtumista, vapaa-ajan toiminnasta ja harrastuksista sekä tuetaan osallistumista jo olemassa olevaan toimintaa.  

Kohtaamispaikka Mikserin toimintaa tukevat Sosiaali- ja terveysministeriön järjestöjen avustuskeskus STEA ja Kemin kaupunki.

Ryhmien kokoontumisajat ilmoitetaan Mikserissä ja Facebookissa.
Kaikki ajankohtaiset asiat ilmoitamme Facebookissa.
Tästä linkistä pääset Facebook sivuilleMikserin Facebook

   

Yhteystiedot:

Osoite: Lapintie 11-13, 2. krs, 94100 Kemi

 

Toiminnanjohtaja:
Johanna Axelsson, johanna.axelsson(at)toivola-luotola.fi, puh. 040 515 2743

Monikulttuurisen työn koordinaattori:
Riikka Rajala, riikka.rajala(at)toivola-luotola.fi, puh. 040 679 5576