MERI-LAPIN ÄITIEN JÄRJESTÖLÄHTÖINEN KOTOUTUMINEN - HANKE (ESR)

Meri- Lapin äitien järjestölähtöinen kotoutuminen- hanke 2018-2020 on maahanmuuttajaäitien ja koko perheen kotoutumista edistävä hanke. Hanke toimii Meri-Lapin alueella: Kemi, Tornio, Keminmaa, Tervola ja Simo.

Hanke tukee äitejä hyvään elämään, osallisuuteen sekä suomalaisen yhteiskunnan osana olemiseen ryhmä- ja yksilöohjauksen avulla. Äitien osaaminen, itsevarmuus ja itsenäisyys naisena lisääntyy. Yhteiskuntaan liittyvien asioiden oppimisen ja kielitaidon kohentuessa myös arjen taidot ja elämänhallinta lisääntyy.

 

Kohderyhmä

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat kotona lapsiaan hoitavat, äitiys- tai vanhempainvapaalla olevat tai muutoin työelämän ulkopuolella ja heikommassa asemassa olevat maahanmuuttajaäidit. Välillisenä kohderyhmänä ovat myös heidän perheensä.

 

Ryhmätoiminta

Ryhmätoimintaa järjestetään Kemissä Monikulttuurikeskus Mikserissä, Torniossa Perheiden Talolla sekä Tervolassa seurakunnan tiloissa.

Ryhmätoiminnassa käsitellään arkeen, asumiseen, kulttuuriin, vapaa-aikaan ja elämänhallintaan liittyviä asioita. Osallistujien työ- ja toimintakykyä kehitetään käytännönläheisesti oppien ja toiminnassa huomioidaan ryhmän sekä yksilön lähtökohdat, tarpeet ja toiveet. Äidit voivat tulla ryhmään lastensa kanssa, sillä ryhmien aikana lapsille järjestetään ikätasoon sopivaa toimintaa.

Ryhmä on tehnyt myös erilaisia tutustumiskäyntejä mm. ulkoliikuntapaikoille ja puistoihin. Ryhmissä on tutustuttu myös alueen palvelutarjontaan. Näin äitien paikallistuntemus on lisääntynyt.

Äitiryhmien lisäksi hanke pitää käsityöryhmää sekä Naisten klubia. Käsityöryhmässä ommellaan, kudotaan ja askarrellaan yhdessä opetellen. Naisten klubin aikaan Monikulttuurikeskus Mikseri on auki vain naisille. Ilta on vapaata yhdessä oloa, keskustelua, pelailua, tanssimista tai mitä milloinkin mieleen juolahtaa.

 

 

 

"Äitiryhmän ulkopuolella emme olleet puhuneet toinen toisille tai keskustelleet, mutta äitiryhmässä kaikki tulee mukaan ja ollaan yhdessä ja opiskellaan yhdessä ja keskustellaan yhdessä. Se lähentää ihmisiä...ollaan yhdessä ja opitaan uutta, niin olemme tyytyväisiä. Tämä äitiryhmä on antanut meille uuden elämän.”

 

 

 

 

 

Yksilöohjaus

Äidit saavat yksilöohjausta, jonka tarkoituksena on tunnistaa heidän haasteitaan arjessa suoriutumisessa, selvittää tuen ja esimerkiksi kielitaidon kehittämisen tarpeita. Yksilöohjauksessa kiinnitetään huomiota yksilö- ja perhetasolla tapahtuvan kotoutumisen edistämiseen ja ohjausta toteutetaan tarpeen mukaan myös asiakkaiden kotona. Tavoitteena on äitien ohella perehdyttää myös koko perhettä uuden kotikunnan käytäntöihin ja varmistaa perheen arjen sujuminen.

 

Kotikäynnit

Hanke tekee kotikäyntejä asiakkaiden luona. Kotikäynnillä käsitellään niin ryhmissä nousseita aiheita, kuin perhekohtaisia haasteita. Kotikäynnit ovat toimiva tapa käsitellä vaikeitakin asioita, sillä tuttu ympäristö luo turvallisuuden tunnetta. Käsiteltäviä asioita voivat olla mm. lapsiperheen rytmit ja rutiinit, ruokavalio, perheen yhteinen tekeminen ja kierrätys.

 

Kotoudu kotona -opas

Hanke on tehnyt Kotoudu kotona oppaan, johon on koottu ryhmissä käsiteltyjä ja maahanmuuttajaäitien kannalta tärkeäksi havaittuja teemoja. Opas on suunnattu maahanmuuttajaäideille sekä ammattilaisille, jotka kohtaavat maahanmuuttajia työssään. Ammattilaiset voivat hyödyntää opasta oman työnsä tukena. 

Oppaasta löytyy neljä kieliversiota: suomi, arabia, dari ja somali.

Opas on vapaasti käytettävissä ja tulostettavissa. Oppaassa on huomioitu myös luku- ja kirjoitustaidottomat omakielisillä videoilla, jotka löytyvät QR- koodien takaa.

Toivomme, että annat palautetta ja kokemuksia oppaan käyttämisestä lähettämällä sähköpostia projektikoordinaattorille.

Voit ladata oppaan alla olevista linkeistä.

Suomi: /UserFiles/files/Kotoudu%20Kotona%20opas%201210%283%29.pdf

Arabia: /UserFiles/files/Kotoudu%20Kotona%20opas%20arabia%282%29.pdf

Dari: /UserFiles/files/Kotoudu%20Kotona%20opas%20dari%282%29.pdf

Somali: /UserFiles/files/Kotoudu%20Kotona%20opas%20somali%282%29.pdf

 

 

 

Hanketta hallinnoi Toivola-Luotola Setlementti ry ja sitä rahoittavat Euroopan Sosiaalirahasto (ESR), Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA). Hankkeen toteutusaika on 15.1 2018 - 31.12.2020. Hankkeen toimintaan voi tutustua arkisin Monikulttuurikeskus Mikserissä. Hankkeen työntekijöihin voi myös olla yhteydessä ja sopia henkilökohtaisen ajan tutustumista varten. 

 

 

 

                          

YHTEYSTIEDOT:

Toimisto:
Monikulttuurikeskus Mikseri
Lapintie 11-13, 94100 KEMI

sähköposti: etunimi.sukunimi(at)toivola-luotola.fi

Riikka Rajala
projektikoordinaattori
P. 040 163 5123

Elina Vettenranta
projektiohjaaja
P. 040 192 4323

Sini Hölttä
projektiohjaaja
P. 040 192 4103

Piia Vottonen

projektiohjaaja
p. 040 187 7367